Granty i dotacje ze źródeł krajowych


Jak zebrać pieniądze na bieżące potrzeby szkoły

Przedszkola i szkoły mogą sięgnąć po granty i dotacje z ponad 100 źródeł krajowych!

Pieniądze jak w banku…
w roku 2017Jak zebrać pieniądze na bieżące potrzeby szkoły

Granty i dotacje ze źródeł krajowych dla placówek edukacyjnych

Na warsztatach dowiedzą się Państwo:


  • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – praca z autentycznymi formularzami różnych konkursów grantowych i dotacyjnych,
  • gdzie szukać szczegółowych informacji o konkursach i obowiązujących dokumentach,
  • jak wyglądają generatory wniosków poszczególnych fundacji i jakie są zasady ich działania,
  • jak tworzyć projekt, aby był on odpowiedzią na bieżące potrzeby placówki i przyniósł jej wymierne korzyści,
  • w jaki sposób wybrać taki program grantowy, który najbardziej będzie pasował do potrzeb placówki,
  • jak wykazać, że projekt realizuje konkretne kryteria naboru,
  • jakich formalności należy dopełnić, aby wziąć udział w konkursach ogłaszanych przez grantodawców – szczegółowy przegląd źródeł krajowych.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej oświaty, nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół i placówek oświatowych kształcenia ogólnego i zawodowego, pracowników niepedagogicznych odpowiedzialnych za finanse w placówce, ludzi z pasją, dla których ważny jest dynamiczny rozwój miejsca pracy.

WIĘCEJ

Warsztaty a nie wykłady

Szkolenie w formule warsztatowej gwarantuje minimum teorii, a maksimum praktycznych zadań, które pozwolą Państwu przećwiczyć formułowanie projektu edukacyjnego oraz wypełnianie wniosków z wykorzystaniem generatorów.

WIĘCEJ

Prelegenci

Joanna Walentynowicz

Menedżer ds. funduszy europejskich w Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia. Wieloletni praktyk pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na projekty placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i firm szkoleniowych. Posiada certyfikat Project Management Professional wydawany przez amerykański Project Management Institute, poświadczający kwalifikacje w zarządzaniu projektami.

WIĘCEJ