Granty i dotacje ze źródeł krajowych

Jak zebrać pieniądze na bieżące potrzeby szkoły


Warszawa
5 czerwca 2017 r.

Cosinus - Szkoły Policealne i Licea dla Dorosłych
ul. Łucka 13


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.