Granty i dotacje ze źródeł krajowych

Jak zebrać pieniądze na bieżące potrzeby szkoły


Warszawa
20 października 2017 r.


Szkoły Policealne Cosinus ul. Łucka 13


Zachęcamy Państwa do zabrania własnych laptopów, ponieważ podczas warsztatów będzie możliwość wypełniania wzorcowych wniosków wraz z prelegentem.